Program Regionalny

Firma Gamma s.c. realizuje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013, Oś Priorytetowa 1 "Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka" projekt pt. "Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa Gamma s.c. w regionie poprzez poszerzenie oferty handlowej w branży usług reklamowych dedykowanych dla zamówień o charakterze półprzemysłowym."